Denný archív: %s 30. novembra 2021

tento príspevok

Ilustračný obrázok

Príklady dobrej praxe našich projektov v RTVS

Ako sme už avizovali, od polovice októbra môžu diváci RTVS vždy v pondelok sledovať na STV3 špeciálnu reláciu Cesty istoty. Jednotlivé diely prinášajú veľmi pútavou formou spracované príbehy ľudí, ktorým národné projekty realizované Implementačnou agentúrou MPSVR SR pomohli zmeniť život k lepšiemu. Napríklad hluchonemá pani Erika z Okoča, ktorá sa vďaka realizácii myšlienky […]