Denný archív: %s 3. augusta 2021

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 8 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 2. 8. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 8 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 9/2021/§54 – IP SP.   Zmeny nastali v súlade s časovým harmonogramom národného projektu, nakoľko dňom 31. […]