Denný archív: %s 17. júna 2021

tento príspevok

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja prinesie výhody aj pre sociálne podniky

Nové pravidlá pre regióny má v pláne novela zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorú koncom mája schválila vláda SR. Po jej prijatí v Národnej rade SR bude podpora do krajov smerovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci s MIRRI, so zástupcami […]