Denný archív: %s 12. mája 2021

tento príspevok

ilustracny obrazok

Aktualizácia č. 5 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 11.5.2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 5 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 6/2021/§54 – IP SP. V rámci aktualizácie boli vykonané zmeny v prílohách 13, 13a, 13b a 13c (Dohody o poskytnutí investičnej […]