Kontakty a iné zdroje podpory

ilustracny obrazok


Užitočné kontakty (XLS, 38kB) na spoločnosti a organizácie poskytujúce informácie k téme sociálneho poľnohospodárstva.


Iné zdroje podpory:

  • V rámci najmenej rozvinutých okresov je možné žiadať o regionálny príspevok v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorý je pod gesciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť obce nachádzajúce sa v takomto okrese, iné právnické osoby a ďalšie subjekty územnej spolupráce v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu.
  • Na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od januára 2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie regionálneho rozvoja a jej aktualizáciu a poskytuje dotácie.
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje aktuálne podpory a výzvy v rámci svojej gescie na svojich stránkach.
  • Dotácie na regionálnej úrovni poskytujú aj vyššie územné celky:

  • Výzva Banskobystrického samosprávneho kraja v hodnote 3,5 milióna eur pre lokálnych farmárov a poľnohospodárov. BBSK oslovuje farmárov a poľnohospodárov, ktorí majú záujem založiť sociálny podnik a stať sa dodávateľom potravín pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.