„Sme presvedčení, že sociálne podnikanie je win-win-win koncept“

Cieľom neziskovej organizácie a registrovaného sociálneho podniku Aptet ISP je zlepšenie kvality života znevýhodnených a zraniteľných skupín v nitrianskom regióne pomocou sociálnych inovácií. Sociálny podnik sa momentálne snaží získať zákazky pre svoje budúce fungovanie. O Aptete, jeho minulosti a ambíciách, sme sa porozprávali s Igorom Hrošovským, riaditeľom Aptet-u.

Pán Hrošovský, vaša organizácia pôvodne fungovala ako nezisková organizácia, ako vznikala?

Nezisková organizácia vznikla (z vnútorného pocitu hľadať riešenia na problémy v kariére) pretože sme trpeli syndrómom vyhorenia z rôznych manažérskych pozícií. Vy sa jedného dňa zobudíte,
(…vlastne ani sa nezobudíte, lebo nemôžete zaspať…) a zistíte, že vám hlava nedovolí nič riešiť. Začali sme sa preto zaoberať tréningom mozgu, ako ho trénovať, ako urobiť nejaký reštart. Uvedomili sme si, že existuje veľa ľudí, ktorí majú identické problémy. Preto sme začali organizovať školenia, kurzy pre vzdelávacie spoločnosti a fungovali sme ako neziskovka. (Tieto aktivity v podstate robíme dodnes. Okrem toho sa snažíme o získanie zákaziek pre sociálny podnik.) Občas sme dostali nejaký dar, z toho sme financovali nájomné, atď. Cez vyhorenie sme sa postupne prepracovali až k age managementu; predsa len – starneme, pozorujeme strácanie určitých schopností. Zistili sme, že napríklad Fíni sú v tejto oblasti mimoriadne ďaleko, existuje tam obrovská podpora zo strany štátu.  Nadviazali sme preto spoluprácu s partnermi v Českej republike, ktorí sa fínskemu modelu venujú dlhšiu dobu a sú nositeľmi licencií „Fínskeho inštitútu pracovného zdravia FIOH“ v oblastiach age managementu a merania pracovnej schopnosti WAI. Dám len príklad – na Slovensku je sedem lektorov, ktorí sa age managementom zaoberajú, vo Fínsku sa mu profesionálne venuje 2 a pol tisíc ľudí, v Českej republike je to 37 lektorov. Ďalšie projekty, ktorým sa venujeme sú napríklad podporné skupiny pre opatrovateľov, či rodinných opatrovateľov ľudí trpiacich Alzheimerom.

Čo vás viedlo k založeniu sociálneho podniku?

V našej spoločnosti sa často spomína sociálny vplyv. Prevažne sa to ale deje iba v rovine vyjadrení o tom, čo by sa malo urobiť a ako by sa to malo urobiť, ale stále chýba dostatok príkladov dobrej praxe. Chceme ukázať, že veci, o ktorých píšeme a hovoríme, môžu fungovať… Sociálny vplyv vyvíjaný prostredníctvom našej neziskovej organizácie a sociálny podnik sa nám spojili a zdalo sa nám logické pokračovať touto cestou. Máme pritom možnosť využívať skúsenosti získané vďaka účasti nášho predsedu PhDr. Stanislava Lőrincza na projekte „Bilancia kompetencií“ pre Úrady práce, počas ktorých aktívne pracuje s nezamestnanými ľuďmi. Ide o skupiny ľudí, ktoré sa veľmi ťažko uplatnia na trhu práce. (Národný projekt „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“). Zistili sme,  že sa medzi nimi nachádzajú ľudia, ktorí sa niekoľko rokov starali o člena domácnosti, ako opatrovateľ pričom nemali možnosť rozvíjať iné pracovné zručnosti. My sa práve pohrávame s myšlienkou zriadiť ako sociálny podnik opatrovateľskú službu.

Ako z neziskovky vzniká sociálny podnik?

My sme si ho nezaložili ako nezisková organizácia. Založili sme si družstvo. Inšpirovali sme sa výrobným družstvom invalidov v Čechách, ktoré má okolo 220 zamestnancov, z toho okolo 170 zdravotne postihnutých. Tam vidieť, že sú zapojení do pracovného procesu (ľudia s rôznym hendikepom) a fungovanie. Mnohí zo zamestnancov sa po rokoch stali členmi družstva a to sa nám páčilo ako demokratická forma správy. Sme integračný sociálny podnik a tí ľudia budú môcť potenciálne zostať u nás pracovať.  Tých argumentov pre družstvo bolo viac. Momentálne ponúkame svoje služby v šiestich oblastiach:  administratívne služby, účtovníctvo a mzdy, vzdelávacie, facilitačné a poradenské služby, testovanie softvéru, projektové a konzultačné činnosti, kosenie, upratovanie, čistenie, žehlenie, či pranie.

O Aptete a dôvodoch prečo sa rozhodli pre sociálne podnikanie si môžete viac prečítať v článku APTET – Prečo sociálne podnikanie?