Slovensko má prvých 100 registrovaných sociálnych podnikov

Po úspešnom procese registrácie získali štatút ďalšie registrované sociálne podniky od apríla 2020 je ich na Slovensku rovných 100.

Je 100 veľa alebo málo? Ak vezmeme do úvahy, že len v máji 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý upravil legislatívny rámec a formu podpornej infraštruktúry pre vznik udržateľných sociálnych podnikov, začne toto číslo dostávať reálnejšie kontúry.

S cieľom úspešnej implementácie tohto zákona následne vznikol a kompetencie prevzal Odbor sociálnej ekonomiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Implementačná agentúra MPSVR SR spustila realizáciu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky s postupným otváraním Regionálnych centier sociálnej ekonomiky vo všetkých krajských mestách.

Treba si tiež uvedomiť, že aby sa potenciálny záujemca mohol stať registrovaným sociálnym podnikom, musí byť dôveryhodný a bezúhonný, musí splniť podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania, musí mať ochotu reinvestovať viac ako 50% zisku do svojho hlavného cieľa v podobe pozitívneho sociálneho vplyvu, musí mať životaschopný biznis plán a najmä – po podaní žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku musí úspešne prejsť celým procesom registrácie.

Prvých 100 registrovaných sociálnych podnikov na Slovenskú je začiatok. Najväčší osoh z nich zatiaľ majú v Košickom samosprávnom kraji, kde je z nich až 39%. Postupne však pribúdajú aj v ďalších samosprávnych krajoch. Väčšinou sú to podniky Integračné, ktoré dosahujú pozitívny sociálny vplyv percentom zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných osôb, ale pribúdajú aj všeobecné sociálne podniky a  registrovaný je už aj sociálny podnik bývania.

Prehľad všetkých sociálnych podnikov prináša aktualizovaný register na stránke MPSVR SR na adrese https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html – okrem iných informácií je tu aj prehľad predmetu podnikania, aké tovary alebo služby poskytujú.

Sociálna ekonomika na Slovensku má štart za sebou. Niektoré podporné nástroje sú už etablované, niektoré sa len rozbiehajú.
Aktuálna koronavírusová situácia tento rozbeh trochu pribrzdila, ale určite ho nezastaví. O registráciu žiadajú ďalšie subjekty a číslo 100 bude onedlho minulosťou.