Regionálne centrum sociálnej
ekonomiky Žilina

Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina.

Centrum mesta – pešia zóna; vchod do budovy z ulice Burianova medzierka, RC SE sa nachádza na 2. poschodí.

Garáž priamo v budove – potrebné vopred dohodnúť telefonicky s pracovníkom RC SE, ktorý zabezpečí vstup do pešej zóny aj parkovanie.

Bezbariérový vchod aj pohyb v budove.

PhDr. Ľubica Lövingerová

manažérka RC SE

Telefón: +421 915 816 291
E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk

Mgr. Patricia Beníčková

koordinátorka RC SE

Telefón: +421 915 816 298
E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk

FOTO

Ing. Jana Plačková

koordinátorka RC SE

Telefón: +421 917 991 209
E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk

Ing. Alexandra Mikulová

koordinátorka RC SE

Telefón: +421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk