Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Trenčín

Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín

Administratívna budova Central oproti sídlu Tenčianskeho samosprávneho kraja, RC SE sa nachádza v bloku C na 3. poschodí.

Pred budovou aj v okolí budovy sú platené parkoviská a dostatok miest na parkovanie.

Bezbariérový vchod cez blok C.

Sme tu pre Vás:

Pondelok:8:00 – 15:00
Utorok:8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok:8:00 – 15:00
Piatok:8:00 – 14:00


Mgr. Marcela Beníčková

manažérka RC SE

Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková

koordinátorka RC SE

Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková

koordinátorka RC SE

Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk

Ing. Eva Foltánová

koordinátorka RC SE

Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk