Raslavické služby, s.r.o.

Obecný sociálny podnik s reálnym dopadom na obec a jej občanov a s poslaním nájsť prácu ťažko zamestnateľným ľudom v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva.

Spoločnosť je schopná vytvárať pracovné miesta, finančne podporovať svojich zamestnancov a prinášať úžitok aj obci. Marek Rakoš, starosta a manažér sociálneho podniku popisuje ako to v ich sociálnom podniku funguje.

Logo Eldora

V rámci projektu ELDORA – Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí boli vyrobené videá o sociálnom podnikaní na Slovensku i v zahraničí. Videá vznikli v rámci realizácie medzinárodného projektu ELDORA financovaného programom Erasmus+, ktorý manažovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Ďakujeme za možnosť zdieľania.