Obecné sociálne podniky vznikajú aj v Trnavskom kraji

Logo obce

Suchá nad Parnou je jedna z obcí, ktorá si uvedomuje svoju zodpovednosť starať sa o všetkých obyvateľov a tiež sa chce správať spoločensky zodpovedne, preto sa rozhodla riešiť zamestnanosť a zabezpečenie verejnoprospešných činností pre obec prostredníctvom sociálneho podnikania.

Registrovaný sociálny podnik vznikol transformovaním existujúcej obecnej s.r.o, ktorá už má skúsenosti so stavebnými činnosťami. Momentálne majú na stole nové plány na rozšírenie svojich aktivít do oblasti stravovacích služieb, služieb pre domácnosti, prípadne aj do poľnohospodárstva alebo krajčírskych služieb.

Aktuálne hľadajú vhodných zamestnancov, príležitosť chcú dať ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac sa dozviete v článku Obecný sociálny podnik v Suchej nad Parnou plánuje rozšíriť činnosť.