Strešné organizácie sociálnej ekonomiky

Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí v § 26 o možnosti vzniku a o pravidlách fungovania strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky.

Členstvo v týchto organizáciách je na báze dobrovoľnosti,
z čoho vyplýva, že registrované sociálne podniky
nemajú zákonnú povinnosť vstúpiť do žiadnej strešnej organizácie.

Aliancia subjektov sociálnej ekonomiky

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku