Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov za účelom zjednodušenia preukazovania osobného postavenia vo verejnom obstarávaní.

Registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) ako hospodársky subjekt môže predkladať ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní, ak predmet zákazky zodpovedá oprávneniu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby, ktorým RSP disponuje. Podmienkou na účasť vo verejnom obstarávaní je splnenie podmienok účasti určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom.

Praktická pomôcka s vysvetlením (PDF, 473 kB)

►Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky◄