Odborný seminár – pozvánka

dňa 11. septembra 2019 sa v Prešove uskutoční odborný seminár v rámci Iniciatívy Európskej Komisie European Social Economy Regions 2019 na tému

Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky

s aktuálnou podtémou

Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách.

 Seminár organizujú Odbor sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Implementačná agentúra MPSVR SR a Prešovský samosprávny kraj. Cieľom odborného seminára je pomôcť subjektom pôsobiacim v neziskovom sektore zorientovať sa v priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku v kontexte novej legislatívy (zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a zároveň ich primäť vnímať aj podnikanie ako možný nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov.

Hovoriť sa bude o sociálnej ekonomike, ako využívať podnikanie primárne k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v kontexte zákona č. 112/2018 Z. z. s dôrazom na mimovládne  neziskové organizácie, zároveň aj o skúsenostiach s implementáciou sociálneho podnikania v Prešovskom kraji.

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť prostredníctvom záväzného registračného formulára na priloženom linku do 30.08.2019 (počet účastníkov je obmedzený):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS735G2Wam2OI0ezH_s5IS39PFNWHikW_IWuyPAYJnbKtKaQ/viewform

Tešíme sa na Vašu účasť.