Nezisková organizácia EPIC

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je epic-1.png

Ambíciou Neziskovej organizácie EPIC je zvyšovať povedomie a informovanosť v oblasti sociálneho podnikania ako takého (nie len obecného). Prispieva k vzdelávaniu v tejto oblasti, prináša inšpiráciu a príklady dobrej praxe, spája sociálne podniky so záujemcami o ich služby a tovary. Snahou organizácie je vytvoriť verejne prístupnú a bezplatnú databázu všetkých sociálnych podnikov na Slovensku. Úspešne realizovali projekt Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, kde sa venovali téme sociálnej ekonomiky.  

Green Foundation

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je epic-1.png

Green Foundation sa sústredí na podporu prostredia, kde sociálna inovácia vzniká a kde dochádza k jej uplatneniu. Cieľom nadácie je podporovať sociálnych inovátorov a dbať o to, aby mali pre svoje iniciatívy k dispozícii nevyhnutnú podpornú sieť v podobe grantovej pomoci, finančných nástrojov či mentoringu. V spolupráci s nadáciou Slovenskej sporiteľne vytvorili praktický online študijný návod, ako sa stať sociálnym podnikateľom pod názvom Akadémia sociálnej ekonomiky. Nájdeme tu k tejto téme vzdelávanie, novinky a inšpirácie v sociálnom podnikaní. 

Nadáca Pontis

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je pontis.png

Nadácia sa snaží prispievať k zmene Slovenska na dobrú krajinu, miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a svoje okolie. Chce krajinu, kde ľudia na sebe pracujú, vzdelávajú sa, sú aktívni a dokážu si nájsť zamestnanie či rozbehnúť biznis. K podpore SE prispievajú projektom Social(i)Makers, ktorý má zlepšiť kapacity sociálnych inovácií v strednej Európe tým, že poskytne know-how o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi, prispeje k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie.