Festival sociálnych inovácií v Banskej Bystrici

Festival sociálnych inovácií je súčasťou projektu People to People Slovakia, ktorý na Slovensku zastrešuje British Council. Pred týždňom spojil na jednom mieste odbornú, ale aj laickú verejnosť, ktorá sa aktívne zaujíma o témy ako sociálne podnikanie, kritické myslenie či komunitné umenie v Prešove. Tentoraz sa miestom výmeny inšpiratívnych a zaujímavých podnetov k témam, ktoré si nepochybne zaslúžia pozornosť a priestor v spoločenskej diskusii, stala Cikkerova sieň mestskej radnice v Banskej Bystrici.