Festival sociálnych inovácií v Banskej Bystrici

Festival sociálnych inovácií je súčasťou projektu People to People Slovakia, ktorý na Slovensku zastrešuje British Council. Pred týždňom spojil na jednom mieste odbornú, ale aj laickú verejnosť, ktorá sa aktívne zaujíma o témy ako sociálne podnikanie, kritické myslenie či komunitné umenie v Prešove. Tentoraz sa miestom výmeny inšpiratívnych a zaujímavých podnetov k témam, ktoré si nepochybne zaslúžia pozornosť a priestor v spoločenskej diskusii, stala Cikkerova sieň mestskej radnice v Banskej Bystrici.

NP ISE na Profesia days 2019

Viete, bol som podnikateľ, darilo sa mi, ale už som sa rozhodol s tým skončiť a firmu som predal. Dôvodom je aj môj postihnutý syn – má Downov syndróm. Uvedomujem si, že sám sa v živote o seba nepostará a to ma trápi. Skončí školu a čo s ním? Kto ho zamestná? Čo bude robiť? Rozmýšľam, ako mu pomôcť. Peniaze nejaké mám, len nápad mi chýba… Pritom v našej obci poznám ďalšie štyri rodiny, ktoré majú dieťa s týmto postihnutím a keď už budem pomáhať synovi, rád by som pomohol aj im…

Pracovné stretnutie v registrovanom sociálnom podniku BIVIO

Ako ďalej optimálne napĺňať víziu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky – vytvoriť a v praxi overiť fungovanie podpornej štruktúry rozvoja sociálnej ekonomiky v podobe poradenských regionálnych centier so zázemím vo forme centrálnej koordinačnej jednotky, v podobe profesionálne pripravených zamestnancov centier a tiež zamestnancov inštitúcií slovenského trhu práce?

Sociálna ekonomika je téma zaujímavá aj pre mladú generáciu

Sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, sociálne podniky – staronová téma, ktorú v novom šate zákona č. 112 z roku 2018 implementuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky prostredníctvom regionálnych centier sociálnej ekonomiky. V každom centre sú verejnosti k dispozícii erudovaní regionálni koordinátori schopní poskytnúť záujemcom profesionálne rady a pomoc.