Chránená dielňa verzus Integračný sociálny podnik – porovnanie

Postavenie chránených dielní a chránených pracovísk upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Integračného sociálneho podniku je zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa zákona č. 112/2018
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tabuľke nájdete prehľadné a jednoduché porovnanie základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne.

Popis porovnania základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne.
Pod obrázkom je k dispozícii súbor v pdf verzii.
Pokracovanie popisu porovnania základných rozdielov a výhod zamestnávania znevýhodnenej skupiny osôb medzi Integračným sociálnym podnikom a pracoviskom chránenej dielne.
Pod obrázkom je k dispozícii súbor v pdf verzii.

Súbor s informáciami o prehľade porovnania vo formáte pdf. je k dispozícii tu:
https://socialnaekonomika.sk/wp-content/uploads/manualne/CHD%20-%20ISP_pom%C3%B4cka_aktual%20jan.%202020_v2.pdf