Postup založenia sociálneho podniku

tento príspevok

Registrácia sociálneho podniku

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku legislatívne upravuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) – § 7 (konanie) 2. Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade […]

Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory

Pri zakladaní sociálneho podniku je potrebné zohľadniť právny rámec upravujúci ich právne postavenie a povinnosti. POVINNOSTI  A OBMEDZENIA REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU PRI POSKYTNUTÍ PODPORY zakotvené v § 24 ods. 1 až 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) v prípade, ak sa poskytne registrovanému […]