Pomoc zo strany obcí, VÚC, štátu

Na obsahu k tejto téme momentálne pracujeme. V dohľadnom čase bude k dispozícii.