Pomoc na podporu dopytu – Servisné poukážky

Servisné poukážky predstavujú jeden z druhov pomoci na podporu dopytu, ktorý má formu ceniny v nominálnej hodnote 10€. Používa sa na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú poskytuje registrovaný sociálny podnik, napr.: upratovanie, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, orez stromov a kríkov, či príprava palivového dreva/drevnej štiepky…

Servisné poukážky vydáva v rámci svojej kompetencie Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, ich použitie môže byť časovo, územne alebo personálne obmedzené.

V prípade poškodenia je možné ich vymeniť a nepoužité servisné poukážky vrátiť.