Pomoc na podporu dopytu – Servisné poukážky

Servisné poukážky predstavujú jednu z druhov pomoci na podporu dopytu, ktorý má formu ceniny. Používa sa na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú poskytuje registrovaný sociálny podnik, napr.: upratovanie, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, orez stromov a kríkov, či príprava palivového dreva/drevnej štiepky… Vydáva ich v rámci svojej kompetencie Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny, ich použitie môže byť časovo, územne alebo personálne obmedzené v nominálnej hodnote 10 eur. Podrobnejšie informácie o druhoch a využití servisných poukážok nájdete tu: https://socialnaekonomika.sk/wp-content/uploads/manualne/Servisné poukážky_aktual jan. 2020.pdf