Kontakt

Sídlo:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Telefón: +421 2 204 314 16
E-mail: npise@ia.gov.sk

Projektová manažérka:
Mgr. Gabriela Dunajčíková
Telefón: +421 2 204 312 00; +421 917 991 233
E-mail:  gabriela.dunajcikova@ia.gov.sk

Odborná garantka CKJ SE:
Mgr. Iveta Solgovič Olajošová
Telefón: +421 917 991 253
E-mail: Iveta.SolgovicOlajosova@ia.gov.sk 

Manažérka pre disemináciu:
PaedDr. Marcela Švecová
Telefón: +421 2 204 315 13; +421 917 991 218
E-mail: marcela.svecova@ia.gov.sk

V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5 použite zvonček alebo
volajte na tel. číslo: + 421 918 111 67.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky
Ilustračný obrázok