Katalóg sociálnych podnikovTu čoskoro nájdete prehľad registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú záujem propagovať
svoju ponuku a zároveň ponúkajú tovary a služby pre širokú verejnosť.

V prípade záujmu zoznam všetkých registrovaných sociálnych podnikov si môžete pozrieť na stránke MPSVR SR.