Sociálne poľnohospodárstvo

tento príspevok

Ilustracny obrazok

Kontakty a iné zdroje podpory

Užitočné kontakty (XLS, 38kB) na spoločnosti a organizácie poskytujúce informácie k téme sociálneho poľnohospodárstva. Iné zdroje podpory: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje od júla 2020 Národný projekt ,,Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“, v rámci ktorého je možné predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,v zmysle § 54 ods. 1 písm. […]

Logo Druživa

Dobré príklady z praxe

Od mája 2018 do konca roku 2020 MPSVR SR zaregistrovalo viac ako 250 sociálnych podnikov (aktuálny zoznam je k dispozícii na Register sociálnych podnikov (PDF, 352kB). V najmenej rozvinutých okresoch vzniklo 66 registrovaných sociálnych podnikov, z toho 11 vykonáva činnosť v regióne Gemer.                 Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. Dobrým príkladom ako […]

Logo projektu

Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (SOCENT SPAs)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC medzinárodný projekt SOCENT SPAs – Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach. Demografické trendy predstavujú podstatnú výzvu, a to najmä v riedko osídlených oblastiach. Sociálne inovácie môžu v tomto smere fungovať ako účinné protiopatrenia, zamerané na podporu zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Sociálne podniky okrem toho, […]

Ilustračný obrázok

Sociálne poľnohospodárstvo a jeho podpora na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo Sociálne poľnohospodárstvo predstavuje inovatívny prístup. Predstavuje jednak multifunkčné poľnohospodárstvo, ale tiež integrované zamestnávanie a to na lokálnej úrovni, teda u malých a stredných farmárov. Sociálne poľnohospodárstvo môžeme prioritne definovať ako súbor aktivít, pri ktorých sa využívajú poľnohospodárske zdroje, ako rastlinné tak živočíšne s cieľom vytvárania sociálneho prínosu. Sociálne poľnohospodárstvo preto prispieva k spokojnosti […]