Regionálne centrá SE

tento príspevok

Regionálne centrum SE Bratislava

Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava Mgr. Denisa Grúberová, koordinátorka RC SETelefón: +421 917 991 256E-mail: denisa.gruberova@ia.gov.sk Mgr. Veronika Kopernická, koordinátorka RC SETelefón: +421 908 562 853E-mail: veronika.kopernicka@ia.gov.sk Mgr. Eduard Čonka, koordinátor RC SETelefón: +421 908 677 559E-mail: eduard.conka@ia.gov.sk

Regionálne centrum SE Trnava

Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava Mgr. Katarína Farkašová, manažérka RC SETelefón: +421 908 677 162E-mail: katarina.farkasova@ia.gov.sk Mgr. Anna Zapalová, koordinátorka RC SETelefón: +421 917 991 213E-mail: anna.zapalova@ia.gov.sk Ing. Terézia Vančová, koordinátorka RC SETelefón: +421 917 991 229E-mail: terezia.vancova@ia.gov.sk Mgr. Katarína Mišudíková, koordinátorka RC SETelefón: +421 908 588 872E-mail: katarina.misudikova@ia.gov.sk

Regionálne centrum SE Trenčín

Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SETelefón: +421 908 691 094E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SETelefón: +421 915 816 315E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SETelefón: +421 917 991 206E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SETelefón: +421 908 689 075E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Regionálne centrum SE Žilina

Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SETelefón: +421 915 816 291E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SETelefón: +421 915 816 298E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SETelefón: +421 917 991 209E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SETelefón: +421 917 625 235E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk

Regionálne centrum SE Košice

Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice Ing. Adam Šepetka, manažér RC SETelefón: +421 917 991 226E-mail: adam.sepetka@ia.gov.sk Ing. Ľuboš Kužilla, koordinátor RC SETelefón: +421 918 591 202E-mail: lubos.kuzilla@ia.gov.sk Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SETelefón: +421 918 959 067E-mail: anezka.kuchtova@ia.gov.sk Mgr. Radko Tokár, koordinátor RC SETelefón: +421 917 991 238E-mail: radko.tokar@ia.gov.sk

Regionálne centrum SE Nitra

Adresa: Svätoplukovo námestie 1/b, 949 01 Nitra Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka RC SETelefón: +421 917 991 260E-mail: iveta.duricova@ia.gov.sk Mgr. Artur Bekmatov PhD., koordinátor RC SETelefón: +421 905 315 847E-mail: artur.bekmatov@ia.gov.sk Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SETelefón: +421 917 991 242E-mail: miroslav.cernay@ia.gov.sk Mgr. Martina Jarošová Gašparová, koordinátorka RC SETelefón: +421 918 959 077E-mail: martina.jarosovagasparova@ia.gov.sk

Regionálne centrum SE Prešov

Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SETelefón: +421 915 816 288E-mail: natasa.milistenferova@ia.gov.sk PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SETelefón: +421 915 816 289E-mail: zdenka.hudakova@ia.gov.sk PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SETelefón: +421 917 991 237E-mail: lenka.kurhajcova@ia.gov.sk Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SETelefón: +421 917 991 258

Regionálne centrum SE Banská Bystrica

Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica Mgr. Ján Baláž, manažér RC SETelefón: +421 915 916 169E-mail: jan.balaz@ia.gov.sk Mgr. Vladimír Oláh, koordinátor RC SETelefón: +421 918 591 332E-mail: vladimir.olah@ia.gov.sk Mgr. Elena Krajčiová, koordinátorka RC SETelefón: +421 918 959 053E-mail: elena.krajciova@ia.gov.sk Mgr. Lívia Adamová, koordinátorka RC SETelefón +421 918 421 475E-mail: livia.adamova@ia.gov.sk