Denný archív: %s 6. mája 2022

tento príspevok

Fotografia z konferencie

Sú ešte nejaké možnosti na rozvoj sociálneho podnikania?

Na základe iniciatívy Odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 27. apríla 2022 uskutočnila v Trenčíne odborná konferencia s cieľom podporiť ďalší rozvoj sociálneho podnikania v tomto regióne.  „Sú tu ešte nejaké možnosti na ďalší rozvoj sociálneho podnikania?“, bola ústredná otázka, na ktorú mala dať konferencia odpoveď. Veď trenčiansky región sa už teraz […]